Đất nước Việt Nam chung tay vượt qua khó khăn

Sau gần 35 năm đổi mới, thực hiện thành công chính sách mở cửa, hội nhập, Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội và an ninh quốc phòng, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Có được những chiến thắng đó là nhờ tình đoàn kết, tinh thần yêu nước của dân tộc ta. Đối với dân tộc Việt Nam, lòng yêu nước không chỉ là một tình cảm tự nhiên mà nó là sản phẩm của lịch sử được hun đúc từ chính lịch sử đau thương và hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Khát vọng về dân tộc Việt Nam hùng cường nhưng hiện nay chúng ta cũng đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức. Trong số những khó khăn thách thức mà chúng ta phải đối mặt đó là những hạn chế, yếu kém nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong một số cán bộ, đảng viên; sự xuống cấp về đạo đức, văn hóa, tình trạng phân cực giàu nghèo trong xã hội, thiên tai, dịch bệnh… Đặc biệt, các thế lực thù địch, Mỹ, Phương Tây lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, hậu thuẫn cho số đối đối tượng phản động hoạt động chống phá. Trung Quốc với âm mưu thủ đoạn độc chiếm biển Đông, xâm phạm, đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Các tổ chức phản động lưu vong, đặc biệt là Việt Tân triệt để lợi dụng không gian mạng, các sự kiện chính trị xã hội của đất nước tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước một cách điên cuồng, thường xuyên tiến hành các hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, xuyên tạc đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, kích động nhân dân xuống đường tuần hành, biểu tình, gây rối an ninh trật tự nhằm thực hiện “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

coronavirus

Đại dịch Covid-19 hiện nay có thể dẫn đến sự khủng hoảng kinh tế – xã hội và sự suy thoái kinh tế toàn cầu, trong đó có cả Việt Nam. Cả thế giới đang chung tay góp phần đấu tranh, ngăn chặn dịch bệnh nhưng cũng có những tổ chức, cá nhân, đối tượng phản động, chống đối lợi dụng tình hình dịch bệnh để thực hiện mưu đồ chính trị đen tối, đưa tin sai sự thật, tuyên truyền, xuyên tạc gây hoang hoang dư luận với mục đích chống phá Đảng, Nhà nước. Tình hình đó đăt ra yêu cầu bức thiết nhân dân Việt Nam phải đoàn kết, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước Việt Nam vượt qua khó khăn, thách thức, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chung tay xây dựng đất nước ngày càng phát triển cường thịnh.

VT – TĐ47

 Tiki giảm giá 50% TẾT các mặt hàng Tivi, Tủ Lạnh, Đồ điện tử Xem tại đây
Shopee giảm giá 45% tất cả mặt hàng trong dịp tết 2020 - Xem tại đây